نقش استعمارگرا​ن در پیدایش و گسترش فرَق ضالّه ( به‌ویژه بابیت و بهائیت)
305 بازدید
مقطع: سطح 3
نقش: نویسنده
دانشگاه: حوزه علمیه قم
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : حجت الاسلام و المسلمین دکتر عزالدین رضا نژاد و آیت الله نجم الدین طبسی
در این رساله به بررسی و نقش استعمارگران در دو سده اخیر نسبت به پیدایش و حمایت و گسترش فِرَق ضالّه می‌پردازیم، و چگونگی نقش استعمارگران را بیان می‌نماییم و سعی شده نقش استعمارگران در پیدایش و گسترش فِرَق ضالّه با دقت مورد بررسی قرار گیرد. به‌ویژه فِرَق بابیت و بهائیت که برای محو اسلام و مسلمانان حرکتی نو و همسو و هماهنگ را آغاز کرده‌اند و هدفشان ایجاد بحران‌های بزرگی در خاورمیانه بود و سرایت دادن بحران هویت به سایر مناطق اسلامی و از طرفی دولتهای استعماری خود را منجی مشکلات کشورهای اسلامی می‌دانند و اینها همه اهداف پلید این فِرَق ضالّه بوده است.